February Changes

  I just decided to change my username and web url to my real name. I opted not to put my last name anymore because I’m no longer a Perez. And that’s the only real name in my previous username. Cara is just a made up name. Caramel is just a name that came up … More February Changes

Of Marriage Proposals

Mag-a-anim na taon na kami. Ilang beses na kaming tinatanong ng kung sino-sino. Relatives, friends, schoolmates, strangers, etc. Kung kelan daw ba ang kasal? At countless times ko na ring sinagot at kinounter ng “Hindi pa napapanahon.” o kaya naman pabiro naming sinasagot ng… “Kung s-sponsor-an niyo ba, sa lalo’t madaling panahon. O kaya bukas!” … More Of Marriage Proposals