Ako yung tipo ng taong hindi humihingi ng tulong kahit kailangang kailangan ko na. Ako yung tipo ng taong ayaw tumanaw ng utang na loob, lalo na sa kamag-anak.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s